Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa samochodu osobowego typu hatchback/2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 28-09-2021 12:04:00
Placing offers : 08-10-2021 10:00:00
Offers opening : 08-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.51 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 330.04 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.docx docx 26.76 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 153.63 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.66 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.38 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.18 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.13 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.02 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.23 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 69.32 2021-09-28 12:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.94 2021-09-28 12:39:42 Proceeding
SWZ — modyfikacja.pdf pdf 330.01 2021-09-28 12:39:47 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - Platforma.pdf pdf 27 2021-10-06 09:59:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.03 2021-10-08 12:57:54 Public message
Informaacja o wyniku platforma.pdf pdf 30.36 2021-10-19 09:59:33 Public message

Announcements

2021-10-19 09:59 Barbara Dąbrówka informacja o wyniku postępowania.

Informaacja o wyniku [...].pdf

2021-10-08 12:57 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-08 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 90 000,00 zł netto/ 110 700,00 zł brutto
2021-10-06 09:59 Gabriela Watała Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430