Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowie drogi dz. nr 54/8,95/6, 8, 93/3, 82/2 Obręb Włodowice i dz. nr 501 i 502 Obręb Krajanów” – etap I KM 0+811.41- 2+135,52

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 24-09-2021 18:32:00
Placing offers : 11-10-2021 09:00:00
Offers opening : 11-10-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Przebudowa drogi Włodowice 24.09.2021.pdf pdf 135.17 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
SWZ Przebudowa drogi Włodowice 23.09.2021.pdf pdf 402.43 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Przebudowa drogi Włodowice 23.09.2021.docx docx 46.35 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
Projekt budowlany- etap I.pdf pdf 18021.53 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
przedmiar pdf WŁODOWICE,KRAJANÓW DZ 112-1 odcinek 1323,88m.pdf pdf 72.98 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna- etap I.pdf pdf 2540.99 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
Umowa Przebudowa drogi Włodowice 24.09.2021.docx docx 59.09 2021-09-24 18:32:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania SWZ Przebudowa 30.09.2021.pdf pdf 247.51 2021-10-01 19:19:07 Public message
inform. z otwarcia ofert.pdf pdf 238.66 2021-10-11 15:57:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa drogi W-K.pdf pdf 322.06 2021-10-27 20:41:46 Public message

Announcements

2021-10-27 20:41 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informacje o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-11 15:57 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o ofertach złożonych w postępowaniu.

inform. z otwarcia o [...].pdf

2021-10-11 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 1.282.957,05 zł brutto.
2021-10-01 19:19 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 915