Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.16.2021.2 Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Stargardzie

Iwona Skoczylas
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-09-2021 14:06:00
Placing offers : 11-10-2021 10:00:00
Offers opening : 11-10-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na przebudowę ulicy Kasztelańskiej w Stargardzie

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_16_21 ogłoszenie o zamówieniu ul. Kasztelańska - przebudowa.pdf pdf 98.55 2021-09-24 14:06:00 Proceeding
2_16_21 SWZ ul. Kasztelańska - przebudowa-sig.pdf pdf 1506.56 2021-09-24 14:06:00 Proceeding
3_dokumenty zamówienia ul. Kasztelańska - przebudowa.7z 7z 20652.06 2021-09-24 14:06:00 Proceeding
4_materiał fotograficzny.7z 7z 26299.77 2021-09-27 14:57:09 Public message
odpowiedzi_zestaw 1.pdf pdf 189.41 2021-09-29 08:49:16 Public message
8_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 323.59 2021-10-11 11:14:39 Public message
6_odpowiedzi_zestaw 2.pdf pdf 183.86 2021-10-07 14:42:24 Public message
7_PR KASZTELAŃSKA STARGARD 07.10.2021.xlsx xlsx 18 2021-10-07 14:42:24 Public message
8_wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 324.61 2021-10-20 14:23:07 Public message

Announcements

2021-10-20 14:23 Iwona Skoczylas Zamawiający przekazuje, zgodnie z art. 253 ustawy pzp., informację o rozstrzygnięciu postępowania.

8_wybór oferty najko [...].pdf

2021-10-11 11:14 Iwona Skoczylas Informacja z otwarcia ofert.
Zamawiający - Gmina Miasto Stargard przekazuje w załączeniu Informację z otwarcia ofert.

8_informacja z otwar [...].pdf

2021-10-11 10:05 Iwona Skoczylas Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na przebudowę ulicy Kasztelańskiej w Stargardzie, to 650 000,00 zł brutto
2021-10-07 14:42 Iwona Skoczylas
Odpowiedzi 7.10.2021 r. - zestaw 2.
Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców

6_odpowiedzi_zestaw [...].pdf

7_PR KASZTELAŃSKA ST [...].xlsx

2021-09-29 08:49 Iwona Skoczylas Odpowiedzi 29.09.2021.2021 r. - zestaw 1
Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców

odpowiedzi_zestaw 1. [...].pdf

2021-09-27 14:57 Iwona Skoczylas Zamawiający uzupełnia dokumenty zamówienia o załącznik - 4_materiał fotograficzny

4_materiał fotografi [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 654