Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/11/2021 Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności.

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 24-09-2021 13:16:00
Placing offers : 06-10-2021 10:30:00
Offers opening : 06-10-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 239.69 2021-09-24 13:16:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 362.25 2021-09-24 13:16:00 Proceeding
OPZ dla Części I,II,III,IV,V -Załacznik Nr 1 do SWZ.pdf pdf 8635.45 2021-09-24 13:16:00 Proceeding
Załaczniki od 2 do 8 do SWZ.pdf pdf 7304.19 2021-09-24 13:16:00 Proceeding
PPU - Zaąłcznik Nr 9 do SWZ.pdf pdf 199.81 2021-09-24 13:16:00 Proceeding
pismo w sprawie udostepnienia załaczników w formie edytowalnej.pdf pdf 208.54 2021-09-24 15:20:02 Public message
Załacznik nr 2 do SWZ.docx docx 39.59 2021-09-24 15:20:02 Public message
załacznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.25 2021-09-24 15:20:02 Public message
Załacznik nr 4 do SWZ.docx docx 20.42 2021-09-24 15:20:02 Public message
Załacznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.43 2021-09-24 15:20:02 Public message
załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 17.4 2021-09-24 15:20:02 Public message
załącznik Nr 7 do SIWZ.docx docx 48.92 2021-09-24 15:20:02 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ.docx docx 54.8 2021-09-24 15:20:02 Public message
wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 04.10.2021 r..pdf pdf 60.86 2021-10-04 11:20:42 Public message
wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 01.10.2021 r. w odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 89.19 2021-10-01 11:34:24 Public message
udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego - pismo z dnia 04.10.2021 r..pdf pdf 68.35 2021-10-04 15:55:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.01 2021-10-06 15:58:42 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę -CZęść I signed.pdf pdf 144.47 2021-11-10 12:21:25 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę -CZęść II signed.pdf pdf 144.96 2021-11-10 12:22:06 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę -CZęść III signed.pdf pdf 165.06 2021-11-10 12:24:54 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę -CZęść IV signed.pdf pdf 145.18 2021-11-10 12:26:21 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu Część V signed.pdf pdf 133.87 2021-11-10 12:27:16 Public message
ogłoszenia o wyniku postępowania.pdf pdf 149.92 2021-11-25 17:34:02 Public message

Announcements

2021-11-25 17:34 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenia o wyniku [...].pdf

2021-11-10 12:27 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części V

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-10 12:26 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze oferty w Części IV

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 12:24 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 12:22 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze oferty w Części II

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 12:21 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze oferty w Części I

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-06 15:58 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-06 10:30 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na: Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach zamierza przeznaczyć:
w Części I - kwotę w wysokości: 206.041,25 zł brutto
w Części II - kwotę w wysokości: 105.287,69 zł brutto
w Części III - kwotę w wysokości:108.484,77 zł gross
w Części IV - kwotę w wysokości: 146.344,64 zł brutto
w Części V - kwotę w wysokości: 157.738,48 zł brutto
2021-10-04 15:55 Izabel Gawlik-Barańska wyjaśnienia Zamawiającego (2) z dnia 04.10.2021 r.

udzielenie wyjaśnień [...].pdf

2021-10-04 11:20 Izabel Gawlik-Barańska wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 04.10.2021 r.

wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2021-10-01 11:34 Izabel Gawlik-Barańska wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 01 października 2021 r.

wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2021-09-24 15:20 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego wraz z załącznikami w sprawie udostępnienia załączników do SWZ w formie edytowalnej

pismo w sprawie udos [...].pdf

Załacznik nr 2 do SW [...].docx

załacznik nr 3 do SW [...].docx

Załacznik nr 4 do SW [...].docx

Załacznik nr 5 do SW [...].docx

załącznik nr 6 do SI [...].docx

załącznik Nr 7 do SI [...].docx

Załącznik nr 8 do SI [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2667