Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/09/2021/W Remont pomieszczeń – malowanie i wymiana wykładzin podłogowych

Deadlines:
Published : 22-09-2021 13:05:00
Placing offers : 07-10-2021 10:00:00
Offers opening : 07-10-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający przewiduje zorganizowanie zebrania z wykonawcami celem przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, w trybie art. 285 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 1200 – zbiórka uczestników zebrania w recepcji budynku w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 79.45 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 549.6 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Rozdział III.docx docx 66.32 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Rozdział IV Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 361.7 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - KOSZTORYS BEZ CEN.ATH ATH 54.72 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - KOSZTORYS BEZ CEN.pdf pdf 415.46 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - PRZEDMIAR.ATH ATH 32.53 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - PRZEDMIAR.pdf pdf 304.63 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - STWIOR.pdf pdf 677.63 2021-09-22 13:05:00 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 211.01 2021-09-27 14:26:18 Public message
Informacja z zebrania wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 218.8 2021-10-01 13:08:56 Public message
Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 46.65 2021-10-08 13:19:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 54.36 2021-10-20 15:57:06 Public message
08d9a364-821f-e42c-54af-a800013628f6.pdf pdf 65.02 2021-11-09 11:01:18 Public message

Announcements

2021-11-09 11:01 Paweł Prusik Ogłoszenie o zawarciu umowy

08d9a364-821f-e42c-5 [...].pdf

2021-10-20 15:57 Paweł Prusik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-08 13:19 Paweł Prusik Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2021-10-07 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 221041,89 zł brutto
2021-10-01 13:08 Paweł Prusik Informacja z zebrania, wyjaśnienia SWZ

Informacja z zebrani [...].pdf

2021-09-27 14:26 Paweł Prusik Zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 770