Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZMŚ/03/2021 Dostawy kontenerów elastycznych big-bag.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 16-09-2021 14:01:00
Placing offers : 27-09-2021 09:50:00
Offers opening : 27-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d978fe-89ad-936c-fe7c-080001c73920 (Ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 91.45 2021-09-16 14:01:00 Proceeding
SWZ + Załączniki - Dostawy kontenerów elastycznych big-bag.pdf pdf 691.61 2021-09-16 14:01:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.BES.pdf pdf 126.65 2021-09-27 10:17:47 Public message
Zapytania i odpowiedzi z dnia 17 i 20 09 2021.BES.pdf pdf 112.34 2021-09-21 13:06:35 Public message
Zapytania i odpowiedzi z dnia 23 09 2021.BES.pdf pdf 96.08 2021-09-23 14:09:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 105.69 2021-09-27 12:51:05 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr II-www.BES.pdf pdf 114.25 2021-09-29 13:26:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV - www.BES.pdf pdf 102.74 2021-10-20 09:14:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześci I i III oraz unieważnieniu postępowania dla części II i IV - www.BES.pdf pdf 141.81 2021-11-19 15:13:19 Public message
08d9cacf-042b-de2f-276e-460001f37e08 (Ogłoszenie o wyniku postępowania).pdf pdf 85.76 2021-12-30 15:12:42 Public message

Announcements

2021-12-30 15:12 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d9cacf-042b-de2f-2 [...].pdf

2021-11-19 15:13 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i III oraz unieważnieniu postępowania dla części II i IV.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-20 09:14 Monika Kaczmara Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-29 13:26 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 259 w związku z art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części II: Dostawy używanych kontenerów elastycznych big-bag dla Działu TZMŚ.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-27 12:51 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, w załączeniu przekazuje Informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-27 10:17 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-09-23 14:09 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącym przedmiotowego postępowania.

Zapytania i odpowied [...].pdf

2021-09-21 13:06 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącym przedmiotowego postępowania.

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586