Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/21 Budowa muru oporowego, przebudowa 2 pokoi

Deadlines:
Published : 13-09-2021 12:42:00
Placing offers : 28-09-2021 10:00:00
Offers opening : 28-09-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KOSZTORY INHALACJ ślepy.pdf pdf 309.08 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
KOSZTORY MUR ŚLEP.pdf pdf 289.88 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
MUR opor rysunek.pdf pdf 295.31 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
POKOJE 3,6 piętro przedmiar.pdf pdf 146.07 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
POKÓJ 3 piętro.pdf pdf 56.83 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
POKÓJ 6 piętro.pdf pdf 61.91 2021-09-13 12:42:00 Proceeding
PRZETARG warunki zamów- 07.09.2021.docx docx 121.34 2021-09-13 12:42:00 Criterion
załącznik nr 1 do SWZ - oferta.docx docx 18.65 2021-09-13 12:42:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 171 2021-09-13 12:42:00 Criterion
załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 14.67 2021-09-13 12:42:00 Criterion
Załącznik nr 4.docx docx 14.6 2021-09-13 12:42:00 Criterion
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 14.53 2021-09-13 12:42:00 Criterion
załącznik nr 6- do SWZ.docx docx 13.81 2021-09-13 12:42:00 Criterion
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 13.52 2021-09-13 12:42:00 Criterion

Announcements

2021-09-28 13:07 Tadeusz Marczyk W postępowaniu przetargowym na wykonanie nowego muru oporowego, przebudowie pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji i modernizacji 2 pokoi sanatoryjnych z zapleczem sanitarnym, złożone zostały dwie oferty. Do realizacji zadania wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez URBS Tomasz Włodyka

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

PRZETARG warunki zam [...].docx

załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 4.docx

załącznik nr 5 do SW [...].docx

załącznik nr 6- do S [...].docx

Załącznik nr 7 do S [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 729