Proceeding: EZP/507/2021 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Deadlines:
Published : 24-09-2021 09:19:00
Placing offers : 21-10-2021 09:00:00
Offers opening : 21-10-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 320.62 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 17134.77 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 312.17 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
Modyfikacja z dnia 7.10.2021.pdf pdf 3722.43 2021-10-07 07:41:37 Public message
Załączniki 1a, 2, 9 mod. 7.10.2021.zip zip 210.8 2021-10-07 07:41:37 Public message
Wyjaśnienia z dn. 15.10.2021.pdf pdf 311 2021-10-15 09:48:19 Public message
Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 (2).pdf pdf 1390.92 2021-10-15 14:07:22 Public message

Announcements

2021-10-15 14:07 Ewa Nosowska-Wichert 15.10.2021 r.: Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 r. (2)

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

2021-10-15 09:48 Ewa Nosowska-Wichert 15.10.2021 r.: Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 r.

Wyjaśnienia z dn. 15 [...].pdf

2021-10-07 07:41 Ewa Nosowska-Wichert 07.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 07.10.2021 r.

Modyfikacja z dnia 7 [...].pdf

Załączniki 1a, 2, 9 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 360