Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP/507/2021 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Deadlines:
Published : 24-09-2021 09:19:00
Placing offers : 29-10-2021 12:00:00
Offers opening : 29-10-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 320.62 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 17134.77 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 312.17 2021-09-24 09:19:00 Proceeding
Nieopublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 218.88 2021-10-23 17:27:40 Public message
SWZ mod. 23.10.21.pdf pdf 632.21 2021-10-23 17:27:40 Public message
Modyfikacja z dn. 23.10.21.pdf pdf 407.1 2021-10-23 17:27:40 Public message
Modyfikacja z dnia 7.10.2021.pdf pdf 3722.43 2021-10-07 07:41:37 Public message
Załączniki 1a, 2, 9 mod. 7.10.2021.zip zip 210.8 2021-10-07 07:41:37 Public message
Wyjaśnienia z dn. 15.10.2021.pdf pdf 311 2021-10-15 09:48:19 Public message
Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 (2).pdf pdf 1390.92 2021-10-15 14:07:22 Public message
Modyfikacja z dnia 19.10.2021.pdf pdf 503.37 2021-10-19 12:19:11 Public message
SWZ mod. 19.10.2021.pdf pdf 630.03 2021-10-19 12:19:11 Public message
Zal_2_Formularz_oferty_mod._19.10.21.doc doc 136 2021-10-19 12:19:11 Public message
Modyfikacja z dn. 25.10.2021.pdf pdf 444.17 2021-10-25 09:24:50 Public message
SWZ mod. 25.10.2021.pdf pdf 632.25 2021-10-25 09:24:50 Public message
ENOTICES_OPECGDYNIA (external)-2021-146180-NF14-PL.pdf pdf 221.32 2021-10-25 09:24:50 Public message
Modyfikacja z dn. 22.10.2021.pdf pdf 424.78 2021-10-22 09:22:57 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 225.15 2021-10-22 09:22:57 Public message
SWZ mod. 22.10.2021.pdf pdf 632.26 2021-10-22 09:22:57 Public message
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 223.6 2021-10-26 11:25:33 Public message
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia (2).pdf pdf 226.07 2021-10-27 09:50:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.04 2021-10-29 13:12:24 Public message
Unieważnienie Części 2 postępowania.pdf pdf 1020.97 2021-11-09 12:58:30 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1150.87 2021-12-09 08:03:06 Public message
Ogłoszenie o udzileniu zamówienia 2022-OJS035-088224-pl.pdf pdf 269.81 2022-02-18 09:03:34 Public message

Announcements

2022-02-18 09:03 Joanna Papis 18.02.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzilen [...].pdf

2021-12-09 08:03 Ewa Nosowska-Wichert 09.12.2021 r.: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2021-11-09 12:58 Joanna Papis 09.11.2021 r. Unieważnienie Części 2 postępowania

Unieważnienie Części [...].pdf

2021-10-29 13:12 Ewa Nosowska-Wichert 29.10.2021 r.: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-29 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości:
- Część 1 zamówienia - 50.922.544,75 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery zł 75/100)
- Część 2 zamówienia - 24.333.969,78 (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć zł 78/100)
2021-10-27 09:50 Ewa Nosowska-Wichert 27.10.2021 r.: Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II (po modyfikacji z dnia 25.10.2021 r.)

Opublikowane sprosto [...].pdf

2021-10-26 11:25 Ewa Nosowska-Wichert 26.10.2021 r.: Opublikowane w DUUE sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (po modyfikacji z dnia 23.10.2021 r.)

Opublikowane sprosto [...].pdf

2021-10-25 09:24 Ewa Nosowska-Wichert 25.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 25.10.2021

Modyfikacja z dn. 25 [...].pdf

SWZ mod. 25.10.2021. [...].pdf

ENOTICES_OPECGDYNIA [...].pdf

2021-10-23 17:27 Ewa Nosowska-Wichert 23.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 23.10.2021 r.

Nieopublikowane spro [...].pdf

SWZ mod. 23.10.21.p [...].pdf

Modyfikacja z dn. 23 [...].pdf

2021-10-22 09:22 Ewa Nosowska-Wichert 22.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 22.10.2021 r.

Modyfikacja z dn. 22 [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

SWZ mod. 22.10.2021. [...].pdf

2021-10-19 12:19 Ewa Nosowska-Wichert 19.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 19.10.2021 r.

Modyfikacja z dnia 1 [...].pdf

SWZ mod. 19.10.2021. [...].pdf

Zal_2_Formularz_ofer [...].doc

2021-10-15 14:07 Ewa Nosowska-Wichert 15.10.2021 r.: Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 r. (2)

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

2021-10-15 09:48 Ewa Nosowska-Wichert 15.10.2021 r.: Wyjaśnienia z dnia 15.10.2021 r.

Wyjaśnienia z dn. 15 [...].pdf

2021-10-07 07:41 Ewa Nosowska-Wichert 07.10.2021 r.: Modyfikacja z dnia 07.10.2021 r.

Modyfikacja z dnia 7 [...].pdf

Załączniki 1a, 2, 9 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1463