Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 201/S176-456379 Zakup i dostawa implantów do ortopedi

Deadlines:
Published : 10-09-2021 10:47:00
Placing offers : 23-09-2021 11:00:00
Offers opening : 23-09-2021 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie - endy 2021.doc doc 118.5 2021-09-10 10:47:00 Proceeding
espd-request do endoprotez.pdf pdf 80.91 2021-09-10 10:47:00 Proceeding
SWZ - endoprotezy - 2021-10.docx docx 144.03 2021-09-10 10:47:00 Proceeding
IMG_20210921_0002.pdf pdf 492.29 2021-09-21 10:55:56 Public message
IMG_20210923_0002.pdf pdf 795.34 2021-09-23 10:45:26 Public message
Wycena pakietów dla implantów do ortopedi.doc doc 41.5 2021-09-23 11:00:00 Public message

Announcements

2021-09-23 11:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 837 379,50 zł. net dla wszystkich pakietów

Wycena pakietów dla [...].doc

2021-09-23 10:45 Karol Jędraszak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 Pzp

IMG_20210923_0002.pd [...].pdf

2021-09-21 10:55 Karol Jędraszak odpowiedz na pytanie

IMG_20210921_0002.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 373