Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-09-2021 10:14:00
Placing offers : 14-10-2021 12:00:00
Offers opening : 14-10-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.46 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.52 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.35 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 331.67 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.zip zip 966.86 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.15 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.6 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.1 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.75 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.16 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.08 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 20.97 2021-09-10 10:14:00 Proceeding
Formularz ofertowy_po zmianach.xlsx xlsx 17.74 2021-10-04 13:24:31 Proceeding
Projekt umowy_zmiana.docx docx 47.92 2021-10-04 13:24:38 Proceeding
Załącznik nr 1_zadanie 1_po zmianach.xlsx xlsx 16.95 2021-10-04 13:24:44 Proceeding
Załącznik nr 1_zadanie 2_po zmianach.xlsx xlsx 17.8 2021-10-04 13:24:46 Proceeding
Załącznik nr 1_zadanie 3_po zmianach.xlsx xlsx 17.51 2021-10-04 13:24:49 Proceeding
Załącznik nr 1_zadanie 4_po zmianach.xlsx xlsx 18.07 2021-10-04 13:24:53 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA - PLATFORMA.pdf pdf 1223.29 2021-10-04 14:10:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 89.36 2021-10-14 14:14:18 Public message
Informacja o wyniku postępowania..pdf pdf 67.65 2021-11-18 13:56:49 Public message

Announcements

2021-11-18 13:56 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-10-14 14:14 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 13:44 Małgorzata Podsiadła Zamawiający dokonuje poprawy komunikatu Zamawiającego dotyczącego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wpisał kwotę z innego postępowania tj. Odbiór i zagospodarowanie 19 12 12/ 2021 (ID 500834).
Prawidłowa kwota z zgodna z uchwałą Zarządu nr 12/08/Z/2021 z dnia 25.08.2021r.
Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
5 221 000,00 zł netto/ 6 421 830,00 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – 24 000,00 zł netto/ 29 520,00 zł brutto
Zadanie nr 2 – 1 231 000,00 zł netto/1 514 130,00 zł brutto
Zadanie nr 3 – 1 533 000,00 zł netto/1 885 590,00 zł brutto
Zadanie nr 4 – 2 433 000,00 zł netto/2 992 590,00 zł brutto
2021-10-14 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 522 000,00 zł netto/ 8 123 760,00 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - 1 240 000,00 zł netto/ 1 339 200,00 zł brutto
Zadanie 2 - 1 240 000,00 zł netto/ 1 339 200,00 zł brutto
Zadanie 3 - 1 240 000,00 zł netto/ 1 339 200,00 zł brutto
Zadanie 4 - 1 187 000,00 zł netto/ 1 281 960,00 zł brutto
Zadanie 5 - 1 187 000,00 zł netto/ 1 281 960,00 zł brutto
Zadanie 6 - 714 000,00 zł netto/ 771 120,00 zł brutto
Zadanie 7 - 714 000,00 zł netto/ 771 120,00 zł brutto
2021-10-04 14:10 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943