Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.81.2021.ZP2 Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 09-09-2021 14:30:00
Placing offers : 15-10-2021 10:00:00
Offers opening : 15-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.12 2021-09-09 14:30:00 Proceeding
SWZ - budowa Miasteczka Rowerowego.zip zip 85295.81 2021-09-09 14:30:00 Proceeding
zmiana SWZ (termin).zip zip 489.55 2021-09-23 12:57:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 266.8 2021-10-15 13:44:49 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.zip zip 233.45 2021-10-20 14:12:34 Public message

Announcements

2021-10-20 14:12 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 20.10.2021 r.

Zawiadomienie o unie [...].zip

2021-10-15 13:44 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-10-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 350 000,00 zł brutto
2021-09-23 12:57 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ *** UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

zmiana SWZ (termin). [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 530