Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AB.272.9.2021. Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Gabriela Miszkinis
Powiat Kępiński
Deadlines:
Published : 27-09-2021 12:21:00
Placing offers : 26-10-2021 11:00:00
Offers opening : 26-10-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 106 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 241 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66.5 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 40.5 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 277.96 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 260.97 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS186-481661-pl.pdf pdf 275.52 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
KEPINSKA_GZ_SWZ.pdf pdf 590.57 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 370.5 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
SWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 63 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
SWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 462 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
SWZ_Zal_1d_Wykaz_PPE_opcja.xls xls 66 2021-09-27 12:21:00 Proceeding
Zmiana SWZ informacja.pdf pdf 105.42 2021-10-19 12:37:32 Public message
KEPINSKA_GZ_SWZ_ZMIANA.pdf pdf 585.49 2021-10-19 12:37:32 Public message
SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 374 2021-10-19 12:37:32 Public message
SWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 434.5 2021-10-19 12:37:32 Public message
Zal_2_Formularz_Oferty_ZMIANA.doc doc 103 2021-10-19 12:37:32 Public message
Sprostowanie_ogłoszenia_2021-OJS203-530247-pl.pdf pdf 197.88 2021-10-19 12:37:32 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 435.76 2021-10-26 15:10:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 956.62 2021-11-16 14:28:33 Public message
2022-OJS016-037891-pl.pdf pdf 261.42 2022-01-26 10:21:46 Public message

Announcements

2022-01-26 10:21 Gabriela Miszkinis Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS016-037891-p [...].pdf

2021-11-16 14:28 Gabriela Miszkinis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-16 14:26 Gabriela Miszkinis The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-26 15:10 Gabriela Miszkinis Informacja z otwarci ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2021-10-26 07:56 Gabriela Miszkinis Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 9 474 111,04zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupy taryfowe C, G, R: 4 898 618,35 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupa taryfowa B: 1 516 436,07 zł brutto
3) Część 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 3 059 056,62 zł brutto
2021-10-19 12:37 Gabriela Miszkinis Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana SWZ informacj [...].pdf

KEPINSKA_GZ_SWZ_ZMIA [...].pdf

SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE [...].xls

SWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE [...].xls

Zal_2_Formularz_Ofer [...].doc

Sprostowanie_ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1200