Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00172076/01 Zakup i dostawa hemodializy, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych i szewnych – powtórka (SA-381-10/21)

Deadlines:
Published : 07-09-2021 10:17:00
Placing offers : 17-09-2021 12:00:00
Offers opening : 17-09-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 130.45 2021-09-07 10:17:00 Proceeding
SWZ - hemodializa dezynfekcja opatrunki nici - 2021-10.docx docx 111.55 2021-09-07 10:17:00 Proceeding
IMG_20210910_0001.pdf pdf 145.7 2021-09-10 14:50:55 Public message
IMG_20210913_0004.pdf pdf 328.86 2021-09-13 14:47:43 Public message
IMG_20210921_0001.pdf pdf 86.99 2021-09-21 08:41:18 Public message
IMG_20211001_0002zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 128.98 2021-10-01 10:43:58 Public message

Announcements

2021-10-01 10:43 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20211001_0002zaw [...].pdf

2021-09-21 08:41 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert

IMG_20210921_0001.pd [...].pdf

2021-09-17 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 97 246,77 zł brutto. Dla pakietu nr 1 - 19 440,00 zł brutto, dla pakietu nr 2 - 32 959,61 zł brutto, dla pakietu nr 3 - 6 347,16 zł brutto, dla pakietu nr 4 - 38 500,00 zł brutto.
2021-09-13 14:47 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

IMG_20210913_0004.pd [...].pdf

2021-09-10 14:50 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210910_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513