Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Transport odpadów/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 07-09-2021 09:55:00
Placing offers : 11-10-2021 12:00:00
Offers opening : 11-10-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.46 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.52 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.61 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 384.94 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 13.05 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.zip zip 649.56 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.51 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.25 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.78 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.18 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.12 2021-09-07 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - warunki techniczne.7z 7z 298.12 2021-09-07 14:03:15 Proceeding
SWZ — modyfikacja.pdf pdf 390.06 2021-09-07 14:07:39 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.98 2021-10-11 13:14:45 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Platforma.pdf pdf 66.97 2021-11-10 08:59:24 Public message

Announcements

2021-11-10 08:59 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania.

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-10-11 13:14 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-11 13:06 Barbara Dąbrówka W związku z błędnym podaniem kwot, Zamawiający podaje prawidłowe kwoty przeznaczone na realizację zamówienia, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 6/08/Z/2021.
Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 55 291 680,00 zł netto/ 59 715 014,40 zł brutto.
Z podziałem na zadania: Zadanie 1 - 8 969 400,00 zł netto/ 9 686 952,00 zł gross Zadanie 2 - 13 590 000,00 zł netto/ 14 677 200,00 zł gross Zadanie 3 - 11 457 000,00 zł netto/ 12 373 560,00 zł gross Zadanie 4 - 8 253 000,00 zł netto/ 8 913 240,00 zł gross
Zadanie 5 - 9 030 600,00 zł netto/ 9 753 040,00 zł gross Zadanie 6 - 3 991 680,00 zł netto/ 4 311 014,40 zł gross
2021-10-11 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 52 193 340,00 zł netto/ 56 368 807,20 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - 8 316 000,00 zł netto/ 8 981 280,00 zł brutto
Zadanie 2 - 12 780 000,00 zł netto/ 13 802 400,00 zł brutto
Zadanie 3 - 10 854 000,00 zł netto/ 11 722 320,00 zł brutto
Zadanie 4 - 7 757 820,00 zł netto/ 8 378 445,60 zł brutto
Zadanie 5 - 8 874 000,00 zł netto/ 9 583 920,00 zł brutto
Zadanie 6 - 3 611 520,00 zł netto/ 3 900 441,60 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1150