Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/11/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego, monitorów i akcesoriów komputerowych

Deadlines:
Published : 06-09-2021 15:31:00
Placing offers : 20-09-2021 10:00:00
Offers opening : 20-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 170.37 2021-09-06 15:31:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 2218.34 2021-09-06 15:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 19415.17 2021-09-06 15:31:00 Proceeding
SWZ - po modyfikacji-sig (1).pdf pdf 1054.12 2021-09-15 16:48:07 Public message
Modyfikacja I.pdf pdf 493.42 2021-09-15 16:48:07 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ cz I po modyfikacji.pdf pdf 378.43 2021-09-15 16:48:07 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ cz IV po modyfikacji.pdf pdf 400.58 2021-09-15 16:48:07 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ cz I - formularz oferty.docx docx 739.17 2021-09-15 16:48:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.28 2021-09-16 12:30:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 533.39 2021-09-21 15:36:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert v2.pdf pdf 539.25 2021-09-21 15:51:19 Public message
Unieważnienie postępowania na Open Nexus-sig.pdf pdf 624.43 2021-09-23 09:14:03 Public message
Wybór oferty-sig.pdf pdf 684.11 2021-10-08 10:35:02 Public message
Unieważnienie postępowania cz III-sig.pdf pdf 603.34 2021-11-04 18:49:19 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_11_2021.pdf pdf 296.03 2021-09-20 10:00:00 Public message

Announcements

2021-11-04 18:49 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
przesylam informację o unieważnieniu części III postępowania IMOL/ZP/11/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-10-08 10:35 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku pulikujemy informacje o wyborze najkorzystaniejszej oferty

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Wybór oferty-sig.pdf

2021-09-23 09:15 Mart Borowiec Szanowi Państwo,
w wyniku omyłki w postępowaniu zostało opublikowana błędna informacja o unieważnieniu postępowania o innym numerze.
Prosimy o zigonorowanie poprzedniej wiadomości.

2021-09-23 09:14 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-09-21 15:51 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert uzupełnioną o pozacenowe kryterium oceny ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-21 15:36 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 10:00 Buyer message W załączniku informacja o kwotach jakie Zamawiajcy przeznacza na realizację zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-09-16 12:30 Katarzyna Kalińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-15 16:48 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłamy modyfikację do postępowania.

SWZ - po modyfikacji [...].pdf

Modyfikacja I.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775