Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00171397/01 Strefa Aktywności Gospodarczej Strzeszyn – budowa kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 06-09-2021 15:03:00
Placing offers : 24-09-2021 10:00:00
Offers opening : 24-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zm.pdf pdf 187.84 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 294.27 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-1- oferta.doc doc 44.5 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-2-oswiadczenie.docx docx 15.34 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-3-zobow.doc doc 16.5 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-4-wykaz robot.odt odt 12.35 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-5-wykaz osob.odt odt 14.22 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-6-swz.pdf pdf 188.44 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zal-nr-7-PFU.pdf pdf 534.22 2021-09-06 15:03:00 Proceeding
zmiana ogloszenia.pdf pdf 43.33 2021-09-13 13:23:58 Public message
Zmiana tresci SWZ 13.09.2021.pdf pdf 472.45 2021-09-13 13:23:58 Public message
zmieniony zal. nr.7 - PFU.pdf pdf 2329.8 2021-09-13 13:23:58 Public message
zmiana SWZ z dnia 20.09.2021.pdf pdf 444.38 2021-09-20 12:51:31 Public message
inf. z otwarcia ofert-1.pdf pdf 70.8 2021-09-24 12:32:43 Public message
wybór oferty SAG.pdf pdf 83.81 2021-10-06 09:35:49 Public message

Announcements

2021-10-06 09:35 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty SAG.pdf

2021-09-24 12:32 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-09-24 10:00 Buyer message Zamawiający w budżecie przeznaczył kwotę 700 000,00 zł.
2021-09-20 12:51 Magdalena Lenard Zmiana SWZ z dnia 20.09.2021 r.

zmiana SWZ z dnia 20 [...].pdf

2021-09-13 13:23 Magdalena Lenard W załączeniu zmiana treści SWZ wraz z zmienionym załącznikiem nr 7-PFU i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA
Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.09.2021 r. godz. 10.00 i otwarcia na dzień 24.09.2021 r. godz. 10.05.

zmiana ogloszenia.pd [...].pdf

Zmiana tresci SWZ 13 [...].pdf

zmieniony zal. nr.7 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552