Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 3/2021 Dostawa zestawów operacyjnych, fartuchów, prześcieradeł i rękawic dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 09-09-2021 18:39:00
Placing offers : 23-09-2021 10:00:00
Offers opening : 23-09-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_09.09.2021 r..pdf pdf 197.48 2021-09-09 18:39:00 Proceeding
Tom I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 605.99 2021-09-09 18:39:00 Proceeding
Tom II SWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 212.37 2021-09-09 18:39:00 Proceeding
Tom III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 193.24 2021-09-09 18:39:00 Proceeding
Formularze asortymentowo-cenowe.zip zip 131.36 2021-09-09 18:39:00 Proceeding
Formularz oferty, oświadczenie.doc doc 167 2021-09-09 18:42:45 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_21.09.2021 r..pdf pdf 562.06 2021-09-21 11:16:52 Public message
Informacja o otwartych ofertach_23.09.2021 r..pdf pdf 177.1 2021-09-23 17:35:53 Public message
Informacja o wyborze ofert_15.10.2021 r..pdf pdf 150.31 2021-10-15 13:43:02 Public message

Announcements

2021-10-15 13:43 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze ofert_15.10.2021 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-23 17:35 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Informację o ofertach otwartych w dniu 23.09.2021 r.

Informacja o otwarty [...].pdf

2021-09-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Ogółem - 458 400,00 PLN (brutto), w tym:
Część 1: 38 000,00
Część 2: 32 000,00
Część 3: 43 000,00
Część 4: 82 000,00
Część 5: 62 000,00
Część 6: 5 000,00
Część 7: 8 000,00
Część 8: 5 400,00
Część 9: 21 000,00
Część 10: 21 000,00
Część 11: 29 000,00
Część 12: 90 000,00
Część 13: 22 000,00
2021-09-21 11:16 Andrzej Bednarz Zamawiający załącza Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ_21.09.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2021-09-09 18:42 Andrzej Bednarz Zamawiający dołącza Formularz oferty oraz oświadczenie w wersji edytowalnej.

Formularz oferty, oś [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1055