Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.1.2021. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Deadlines:
Published : 27-09-2021 14:14:00
Placing offers : 26-10-2021 13:00:00
Offers opening : 26-10-2021 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS187-486027-pl.pdf pdf 234.52 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunków_Zamówienia.pdf pdf 541.17 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 243.5 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 357 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 95.5 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 231 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 271.02 2021-09-27 14:14:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_do_SWZ.pdf pdf 1607.65 2021-10-13 14:29:29 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 433.61 2021-10-26 14:33:04 Public message
WYBOR_LOMZYNSKA.pdf pdf 456.99 2021-11-17 15:12:09 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_2021-OJS255-674176-pl.pdf pdf 199.05 2022-01-04 08:54:23 Public message

Announcements

2022-01-04 08:54 Dział Zamówień Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2021-11-17 15:12 Dział Zamówień Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR_LOMZYNSKA.pdf

2021-10-26 14:33 Dział Zamówień Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2021-10-26 13:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 5.951.075,61 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 4.088.275,54 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 1.862.800,07 zł brutto
2021-10-13 14:29 Dział Zamówień Odpowiedzi na zapytania wykonawców do SWZ

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1008