Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2.2021 Miasto Łęczyca. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Deadlines:
Published : 03-09-2021 12:24:00
Placing offers : 17-09-2021 10:00:00
Offers opening : 17-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.61 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Leczyca_Miasto.pdf pdf 830.94 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
Kopia SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 62.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
Kopia SWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 48.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 93.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 63.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.doc doc 60 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_4_Oświadczenie wykonawców.doc doc 47.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 34.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_6_Wykaz_dostaw.doc doc 66.5 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
SWZ_Zal_7_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 639.2 2021-09-03 12:24:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 901.75 2021-09-08 14:53:37 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 403.57 2021-09-17 08:36:54 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 201.58 2021-09-17 11:05:23 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 547.37 2021-10-04 14:22:37 Public message

Announcements

2021-10-04 14:22 Olga Kubas INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-09-17 11:05 Olga Kubas INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-09-17 08:36 Olga Kubas Informacja o kwocie,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-09-08 14:53 Olga Kubas Zapytania i odpowiedzi do SWZ

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660