Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie odpadów 16 01 03 II/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 03-09-2021 10:45:00
Placing offers : 15-09-2021 12:00:00
Offers opening : 15-09-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.97 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 341.14 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.24 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 294.11 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.05 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.37 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 23.08 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.97 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.26 2021-09-03 10:45:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 101.09 2021-09-08 12:01:57 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 89.35 2021-09-15 13:10:17 Public message
Unieważnienie-Platforma.pdf pdf 62.4 2021-09-27 14:06:21 Public message

Announcements

2021-09-27 14:06 Małgorzata Podsiadła Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie-Platfo [...].pdf

2021-09-15 13:10 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 111 600,00 zł netto/ 120 528,00 zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - 24 000,00 zł netto/ 25 920,00 zł brutto
Zadanie 2 - 18 000,00 zł netto/ 19 440,00 zł brutto
Zadanie 3 - 14 400,00 zł netto/ 15 552,00 zł brutto
Zadanie 4 - 14 400,00 zł netto/ 15 552,00 zł brutto
Zadanie 5 - 3 600,00 zł netto/ 3 888,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724