Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/08/2021 Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Deadlines:
Published : 03-09-2021 10:01:00
Placing offers : 11-10-2021 10:00:00
Offers opening : 11-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 212.75 2021-09-03 10:01:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1077.21 2021-09-03 10:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ do publikacji.zip zip 15083.9 2021-09-03 10:01:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SWZ I.pdf pdf 485.6 2021-09-24 11:09:40 Public message
SWZ - po modyfikacji-sig (1).pdf pdf 1084.58 2021-09-24 11:09:40 Public message
IMOL_ZP_08_2021 załączniki po modyfikacji.zip zip 7428.44 2021-09-24 11:09:40 Public message
IMOL_ZP_08_2021 sprostowanie - zmiana terminu i modyfikacja SWZ.pdf pdf 73.49 2021-10-05 09:41:35 Public message
IMOL_ZP_08_2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 472.54 2021-10-11 12:39:51 Public message
IMOL_ZP_08_2021 Unieważnienie postępowania-sig.pdf pdf 615.5 2021-10-15 12:08:30 Public message
Kwota na sfinansowanie przetargu.pdf pdf 756.71 2021-10-11 10:00:00 Public message

Announcements

2021-10-15 12:08 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
z przykrością zawiadamiamy, że jesteśmy zmuszeni unieważnić postepowanie IMOL/ZP/08/2021 na podstawie art. 255 ust. 6 Pzp.
Uzasadnienie faktyczne zamieszczone zostało w piśmie z załącznika.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_08_2021 Unie [...].pdf

2021-10-11 12:39 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_08_2021 Info [...].pdf

2021-10-11 10:00 Buyer message W załączniku informacja o kwotach, jakie Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-10-05 09:41 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączeniu publikacja "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji"

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_08_2021 spro [...].pdf

2021-09-24 11:09 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje do SWZ

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ - po modyfikacji [...].pdf

IMOL_ZP_08_2021 załą [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1091