Proceeding: ZP.1.2021 Opracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu IT w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Susz”

Deadlines:
Published : 08-09-2021 09:09:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.ZP.1.2021.pdf pdf 1648.78 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane.pdf pdf 139.82 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE.pdf pdf 140.48 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_5_projekt_umowy.pdf pdf 748.71 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ.pdf pdf 583.73 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_1_euslugi.pdf pdf 532.28 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_2_ebok.pdf pdf 494.07 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_3_sys_nadz.pdf pdf 485.5 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_4_wodom.pdf pdf 491.7 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_5_moduly.pdf pdf 463.87 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zal_6_OPZ_6_komp.pdf pdf 494.03 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
!zalaczniki_do_SWZ_edytowalne.docx docx 125.88 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.zip zip 83.56 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2021-09-08 09:09:00 Proceeding
sprostowanie ogloszenia o zamowieniu.pdf pdf 64 2021-10-04 09:38:12 Public message
odpowiedź na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 438.22 2021-10-01 10:12:17 Public message
ogloszenie_o_zmianie_przeslane_do_publikacji.pdf pdf 69.96 2021-10-01 10:12:17 Public message
odpowiedź na pytania 2.pdf pdf 384.29 2021-10-11 17:49:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 544.96 2021-10-15 11:40:57 Public message

Announcements

2021-10-15 11:40 Rafał Masny Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-15 08:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łączną w wysokości 2 391 696,00 zł brutto.
2021-10-11 17:49 Rafał Masny Wyjaśnienie treści SWZ

odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-10-04 09:38 Rafał Masny Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie oglosze [...].pdf

2021-10-01 10:12 Rafał Masny Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

odpowiedź na pytania [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557