Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH10/2021 Dostawy wyrobów ze stali.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 02-09-2021 14:52:00
Placing offers : 08-10-2021 09:50:00
Offers opening : 08-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+Załączniki - Dostawy wyrobów ze stali.pdf pdf 896.32 2021-09-02 14:52:00 Proceeding
2021-OJS171-444555-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.37 2021-09-03 11:53:48 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.BES.pdf pdf 154.16 2021-10-08 10:04:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 128.8 2021-10-08 14:35:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I, II i III - www.BES.pdf pdf 113.13 2021-10-19 14:57:50 Public message
2021-OJS209-546890-pl Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 102.69 2021-11-03 13:48:09 Public message

Announcements

2021-11-03 13:48 Monika Kaczmara Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2021-OJS209-546890-p [...].pdf

2021-10-19 14:57 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 1) i pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I, II i III.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-08 14:35 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, w załączeniu przekazuje Informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-08 10:04 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-09-03 11:53 Monika Kaczmara Ogłoszenie o zamówieniu.

2021-OJS171-444555-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 830