Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TEMiA/03/2021 Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 01-09-2021 12:02:00
Placing offers : 09-09-2021 09:50:00
Offers opening : 09-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d96d25-7299-9876-053b-190001fd48db ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 75.66 2021-09-01 12:02:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 923.55 2021-09-01 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.xls xls 44 2021-09-01 12:02:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 111.87 2021-09-09 10:04:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 137.19 2021-09-09 12:14:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 115.68 2021-09-28 14:26:14 Public message
08d9984c-abcc-c1a4-ea60-770001e44a1a ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 61.03 2021-10-26 09:38:54 Public message

Announcements

2021-10-26 09:38 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d9984c-abcc-c1a4-e [...].pdf

2021-09-28 14:26 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-09 12:14 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-09 10:04 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339