Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/07/2021 Dostawa materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych.

Deadlines:
Published : 01-09-2021 09:58:00
Placing offers : 11-10-2021 10:00:00
Offers opening : 11-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmaówieniu.pdf pdf 195.13 2021-09-01 09:58:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1034.06 2021-09-01 09:58:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 34456.46 2021-09-01 09:58:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SWZ I.pdf pdf 519.16 2021-09-24 10:55:51 Public message
SWZ - po mod-sig.pdf pdf 1040.92 2021-09-24 10:55:51 Public message
IMOL_ZP_07_2021 załączniki po modyfikacji.zip zip 1674.96 2021-09-24 10:55:51 Public message
IMOL_ZP_07_2021 sprostowanie - zmiana terminu i SWZ.pdf pdf 72.1 2021-10-05 09:42:45 Public message
IMOL_ZP_07_2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 473.16 2021-10-11 12:38:56 Public message
IMOL_ZP_07_2021 Informacja z otwarcia ofert v2.pdf pdf 499.05 2021-10-11 16:27:45 Public message
wybór najkorzystaniejszej oferty cz I.pdf pdf 75.28 2021-10-22 12:41:16 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty część VIII-sig.pdf pdf 667.49 2021-10-26 11:06:59 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty część II-sig.pdf pdf 705.33 2021-10-28 12:41:35 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty część IV-sig.pdf pdf 663.59 2021-10-28 16:09:09 Public message
Unieważnienie część III, V, VI, VII-sig.pdf pdf 641.01 2021-11-03 12:51:49 Public message
Kwota na sfinansowanie przetargu.pdf pdf 758.59 2021-10-11 10:00:00 Public message

Announcements

2021-11-03 12:51 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
informujemy o unieważnieniu części III, V, VI, VII postępowania IMOL/ZP/07/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Unieważnienie część [...].pdf

2021-10-28 16:09 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
informujemy o wyborze najkorzystaniejszej oferty w części IV postępowania IMOL/ZP/07/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-10-28 12:41 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
informujemy o wyborze najkorzystaniejszej oferty w części II postępowania IMOL/ZP/07/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-10-26 11:06 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
informujemy o wyborze najkorzystaniejszej oferty w części VIII postępowania IMOL/ZP/07/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-10-22 12:41 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
infrmujemy o wyborze najkorzystaniejszej oferty w części I postępowania IMOL/ZP/07/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

wybór najkorzystanie [...].pdf

2021-10-11 16:27 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam poprawioną informację z otwarcia ofert.
Oferta firmy EPRO Ewa Magdalena Lach została omyłkowo przypisana do części VII zamiast części VIII

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_07_2021 Info [...].pdf

2021-10-11 12:38 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_07_2021 Info [...].pdf

2021-10-11 10:00 Buyer message W załączniku informacja o kwotach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-10-05 09:42 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączeniu publikacja "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji"
Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL_ZP_07_2021 spro [...].pdf

2021-09-24 10:55 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ - po mod-sig.pdf

IMOL_ZP_07_2021 załą [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1281