Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZMŚ/01/2021 Usługa transportu krajowego i zagranicznego materiału ściernego Polgrit do klientów oraz transportu krajowego odpadów

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 31-08-2021 12:55:00
Placing offers : 10-09-2021 09:50:00
Offers opening : 10-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d96ba8-de74-b151-053b-190001fd37a8 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.54 2021-08-31 12:55:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 662.65 2021-08-31 12:55:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 100.59 2021-09-03 12:56:25 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 94.78 2021-09-06 13:22:21 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 100.69 2021-09-06 14:48:34 Public message
Zmiana treści SWZ.BES.pdf pdf 84.15 2021-09-07 11:22:44 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 128.88 2021-09-10 10:05:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 160.05 2021-09-10 12:38:25 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.BES.pdf pdf 109.53 2021-09-15 13:08:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do wszystkich zainteresowanych.BES.pdf pdf 140.25 2021-09-28 12:58:19 Public message
08d9a419-b51a-caaf-54af-a80001362f06 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.73 2021-11-10 12:16:50 Public message

Announcements

2021-11-10 12:16 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d9a419-b51a-caaf-5 [...].pdf

2021-09-28 12:58 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-15 13:08 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I i II zamówienia

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-10 12:38 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-10 10:05 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-09-07 11:22 Marta Malarczyk Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.BE [...].pdf

2021-09-06 14:48 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-09-06 13:22 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-09-03 12:56 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536