Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I”

Deadlines:
Published : 27-08-2021 16:17:00
Placing offers : 16-09-2021 08:00:00
Offers opening : 16-09-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.docx docx 60.61 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.1. Załącznik nr 1 do SWZ PFU.docx docx 18.17 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.1.1. zał. nr 1 do PFU Ochla parking pzt.pdf pdf 162.66 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.1.2. zał. nr 2 do PFU Przedmiar Ochla parkin ETAP I.xlsx xlsx 7.4 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.2. Załącznik nr 2 do SWZ Formularz OFERTA.docx docx 21.83 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.3. Załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy.doc doc 160 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
1.4. Załącznik nr 4 do SWZ Regulamin platforma zakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców).pdf pdf 197.89 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.82 2021-08-27 16:17:00 Proceeding
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania. Unieważnienie.docx docx 17.08 2021-09-19 23:47:00 Public message
Zawiadomienie o złożonych ofertach.docx docx 13.53 2021-09-16 19:57:58 Public message

Announcements

2021-09-19 23:47 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania: unieważnienie

Zawiadomienie o rozs [...].docx

2021-09-19 22:40 Tadeusz Woźniak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-16 19:57 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o złożonych ofertach


Zawiadomienie o złoż [...].docx

2021-09-16 09:42 Tadeusz Woźniak Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuje, że na realizację zamówienia pn.

„Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I”

przeznacza kwotę 342 382,80 PLN, w przeliczeniu na euro 80 196,47

/-/
Kierownik Zamawiającego
podpis jak w oryginale

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463