Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDC/03/2021 Dostawy kwasu solnego.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 23-08-2021 13:55:00
Placing offers : 08-09-2021 09:50:00
Offers opening : 08-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d96626-c9a9-9046-8a7e-a2000151b827 (ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 71.98 2021-08-23 13:55:00 Proceeding
SWZ + Załączniki - Dostawy kwasu solnego.pdf pdf 668.97 2021-08-23 13:55:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi z dnia 24 08 2021.BES.pdf pdf 100.53 2021-08-25 13:52:49 Public message
08d967bc-703c-1c56-c594-180001a3ea3b-1 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).pdf pdf 39.17 2021-08-25 13:53:21 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.BES.pdf pdf 111.69 2021-09-08 10:06:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 100.74 2021-09-08 11:40:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.BES.pdf pdf 101.68 2021-09-17 13:34:14 Public message
08d9ae5a-dd37-a6ff-a832-090001f4796a (ogłoszenie o wyniku postępowania).pdf pdf 60.16 2021-11-24 15:00:12 Public message

Announcements

2021-11-24 15:00 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d9ae5a-dd37-a6ff-a [...].pdf

2021-09-17 13:34 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-08 11:40 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, w załączeniu przekazuje Informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-08 11:38 Monika Kaczmara The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-08 10:06 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-25 13:53 Monika Kaczmara Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08d967bc-703c-1c56-c [...].pdf

2021-08-25 13:52 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącym przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 24.08.2021 r. i dokonuje zmiany treści SWZ.

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 454