Proceeding: Dostawa śmieciarki zasilanej CNG/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 20-08-2021 11:41:00
Placing offers : 23-09-2021 12:00:00
Offers opening : 23-09-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.35 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 352.3 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 214.68 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.doc doc 52.5 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 165.11 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.56 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.29 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.79 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.93 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.14 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.05 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.05 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.7 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-08-20 11:41:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 46.47 2021-09-06 12:28:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.71 2021-09-23 13:11:58 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA —PLATFORMA.pdf pdf 36 2021-10-11 13:24:22 Public message

Announcements

2021-10-11 13:24 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-09-23 13:11 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-23 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:1 000 000,00 zł netto/ 1 230 000,00 zł brutto
2021-09-06 12:28 Gabriela Watała Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534