Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCS.RI.3301.4.2021 Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.

Michał Piotrowski
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie
Deadlines:
Published : 18-08-2021 16:06:00
Placing offers : 02-09-2021 10:00:00
Offers opening : 02-09-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9. i 10. Pozwolenie, uzasadnienie.zip zip 1801.86 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu MCS.RI.3301.4.2021.pdf pdf 149.26 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
SWZ MCS MCS.RI.3301.4.2021.docx docx 70 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ -Projekt umowy.docx docx 57.15 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 25.2 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - wzory oświadczeń i wykazów.zip zip 140.75 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ i nr 5 do projektu umowy - STWiORB.pdf pdf 1791.28 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
4. Projekt wraz z załącznikiem.zip zip 21034.47 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
6. i 7. Równoważność.zip zip 166.08 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
8. Przedmiar.zip zip 429.07 2021-08-18 16:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert MCS.RI.3301.4.2021.pdf pdf 153.15 2021-09-02 12:06:24 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 96.04 2021-09-13 15:01:52 Public message

Announcements

2021-09-13 15:01 Michał Piotrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-09-02 12:06 Michał Piotrowski Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu MCS.RI.3301.4.2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-02 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 586 406,22. zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1310