Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Płockiego, Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, Żyrardowskiego – tura X

Deadlines:
Published : 18-08-2021 11:11:00
Placing offers : 20-09-2021 10:00:00
Offers opening : 20-09-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS159-420602-pl_ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 206.55 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
0_SWZ 55.pdf pdf 417 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
1_formularz oferty 55.docx docx 39.37 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
4_formularz_edytowalny_JEDZ_55.docx docx 51.55 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
5_oświadczenie z art. 117.docx docx 30.94 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
2 i 3_część I-III.rar rar 35451.06 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
2 i 3_część IV-VI.rar rar 46992.13 2021-08-18 11:11:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_55.pdf pdf 146.04 2021-09-20 14:03:54 Public message
informacja o wyborze_55.pdf pdf 248.08 2021-11-24 15:40:53 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zmówienia_2022-OJS015-035570-pl.pdf pdf 208.23 2022-01-21 09:38:52 Public message

Announcements

2022-01-21 09:38 Anna Radzik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-11-24 15:40 Anna Radzik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części I – VI zamówienia

informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-20 14:03 Anna Radzik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2021 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 800 367,24 zł, w tym z podziałem na części: część I zamówienia – Gmina Miasta Radomia - 132 000,00 zł, część II zamówienia – Powiat Płocki - 11 627,20 zł; część III zamówienia – Powiat Pruszkowski - 180 000,00 zł; część IV zamówienia – Powiat Pułtuski - 52 112,64 zł; część V zamówienia – Powiat Sokołowski - 68 771,20 zł; część VI zamówienia – Powiat Żyrardowski - 355 856,20 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1274