Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LBHP/02/2021 Dostawy środków ochrony dróg oddechowych.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 16-08-2021 13:05:00
Placing offers : 25-08-2021 09:50:00
Offers opening : 25-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ + Załączniki - Dostawy środków ochrony dróg oddechowych.pdf pdf 804.6 2021-08-16 13:05:00 Proceeding
08d96090-adf8-613e-8a7e-a20001517e0f (ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 88.6 2021-08-16 13:05:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi z dnia 18 08 2021(część II).BES.pdf pdf 103.25 2021-08-18 13:14:51 Public message
Zmiana treści SWZ.BES.pdf pdf 104.95 2021-08-20 07:24:02 Public message
Zapytania i odpowiedzi z dnia 20 08 2021(część I).BES.pdf pdf 95.59 2021-08-23 14:21:19 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.BES.pdf pdf 125.92 2021-08-25 10:14:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 101.23 2021-08-25 13:01:42 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - www.BES.pdf pdf 114.08 2021-08-27 12:46:42 Public message
08d972a0-4ca3-7f08-053b-190001fd80ed (ogłoszenie o wyniku postępowania).pdf pdf 61 2021-09-08 10:55:10 Public message

Announcements

2021-09-08 10:55 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d972a0-4ca3-7f08-0 [...].pdf

2021-08-27 12:46 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-25 13:01 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, w załączeniu przekazuje Informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-25 10:14 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje Informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-23 14:21 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącym przedmiotowego postępowania.

Zapytania i odpowied [...].pdf

2021-08-20 07:24 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.BE [...].pdf

2021-08-18 13:14 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącym przedmiotowego postępowania.

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493