Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opróżnianie zbiorników i transport ścieków III/ 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-08-2021 13:04:00
Placing offers : 19-08-2021 12:00:00
Offers opening : 19-08-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu - 08d95d6c-f540-4dcb-f833-a20001ad0499.pdf pdf 145.11 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 352.61 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.73 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Potwierdzenie dostawy.pdf pdf 56.67 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy (ścieki bytowe).pdf pdf 263.35 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy (ścieki przemysłowe).pdf pdf 259.93 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.75 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.76 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 21.5 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.9 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.44 2021-08-12 13:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08d95d8c-030b-4759-f833-a20001ad0a70.pdf pdf 41.36 2021-08-12 14:31:58 Public message
SWZ modyfikacja.pdf pdf 352.67 2021-08-12 14:31:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 47.29 2021-08-20 12:44:55 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 25.31 2021-08-20 14:03:38 Public message

Announcements

2021-08-20 14:03 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-08-20 12:44 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 32 720,00 zł net / 35 337,60 zł brutto, w tym na poszczególne zadania:
1. Ścieki przemysłowe:
zadanie 1 - Z/I w Julkowie - 10 920,00 zł net / 11 793,60 zł brutto,
2. Ścieki bytowe:
zadanie 2 - Z/I w Julkowie - 19 800,00 zł net / 21 384, 00 zł brutto,
zadanie 3 - Z/I w Woli Kruszyńskiej - 1 350,00 zł net / 1 425,60 zł brutto,
zadanie 4 - Z/I w Ostrzeszowie - 555,00 zł net / 599,40 zł brutto,
zadanie 5 - Z/I w Teklinowie - 125, 00 zł net / 135,00 zł brutto.
2021-08-12 14:31 Gabriela Watała W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ modyfikacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300