logo
Oskar
Wicher
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Dostawę armatury ze stali nierdzewnych 0H18N9(1.4301). (ID 494355)

Starting date: 11-08-2021 10:15:00

To the end: cancelled

What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Dział Zaopatrzenia i Logistyki przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na: Dostawę:


1. Kołnierz płaski DN150/159 PN10/16 5szt.

2. Kołnierz płaski DN100/114,3 PN10/16 6szt.

3. Kołnierz płaski DN80/88,9 PN10/16 14szt.

4. Kołnierz płaski DN65/76,1 PN10/16 12szt.

5. Kołnierz płaski DN50/60,3 PN10/16 6szt.

6. Trójnik nierdzewny 156X3,0 2szt.

7. Kolano nierdzewne 156X3,0 2szt.


 

 


           

Wymagania Zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
• Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad,
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%,
• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw,
Termin dostawy: 5 dni od złożenia zamówienia, termin związania z ofertą - 30 dni,
• Do oferty proszę załączyć: kartę charakterystyki oferowanych produktów, wydruk z KRS lub CEIDG Wnioskodawcy, 
• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy,
• Termin płatności na rzecz Wnioskodawcy wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta,
• Złożenie oferty przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w postępowaniu,
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Dodatkowo informujemy, iż Wnioskodawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.

 

W przypadku pytań: 

- proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 34 37 73 173, 663022904 - Oskar Wicher, Inspektor ds. zaopatrzenia

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
icon Buyer messages

  • 2021-08-11 08:43 Oskar Wicher Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Anulowane

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Kołnierz płaski DN150/159 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

5 pc. ***
2 Kołnierz płaski DN100/114,3 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 2 pc. ***
3 Kołnierz płaski DN80/88,9 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 12 pc. ***
4 Kołnierz płaski DN65/76,1 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 10 pc. ***
5 Kołnierz płaski DN50/60,3 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 6 pc. ***
6 Trójnik nierdzewny 159X3,0 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 2 pc. ***
7 Kolano nierdzewne 156X3,0 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 2 pc. ***
8 0 12 m ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |