logo
Oskar
Wicher
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Dostawę rur (bezszwowych) i profili ze stali nierdzewnych 0H19N9 o długosci 6m. (ID 494166)

Starting date: 10-08-2021 15:00:00

To the end: cancelled

What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Dział Zaopatrzenia i Logistyki przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na: Dostawę:


 1. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 48,3X2 102mb(17X6m)

 2. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 33,7X2  36mb(6X6m)

 3. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 88,9X2  6mb

 4. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 76,1X2  6mb

 5. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9  114,3X3 6mb

 6. Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 60,3X2  12mb(2X6m)

 6. Profil ze stali nierdzewnej 0H19N9 40X40X2 6mb

 7. Płaskownik nierdzewny 0H19N9 50X5 4mb

 

 


           

Wymagania Zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
• Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad,
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%,
• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw,
Termin dostawy: 7 dni od złożenia zamówienia, termin związania z ofertą - 30 dni,
• Do oferty proszę załączyć: kartę charakterystyki oferowanych produktów, wydruk z KRS lub CEIDG Wnioskodawcy, 
• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy,
• Termin płatności na rzecz Wnioskodawcy wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta,
• Złożenie oferty przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w postępowaniu,
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Dodatkowo informujemy, iż Wnioskodawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.

 

W przypadku pytań: 

- proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 34 37 73 173, 663022904 - Oskar Wicher, Inspektor ds. zaopatrzenia

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
icon Buyer messages

  • 2021-08-11 07:11 Oskar Wicher Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 48,3X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

102 m ***
2 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 33,7X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 36 m ***
3 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 88,9X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 6 m ***
4 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 76,1X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 6 m ***
5 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 114,3X3 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 6 m ***
6 Profil ze stali nierdzewnej 0H19N9 40X40X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 6 m ***
7 Płaskownik nierdzewny 0H19N9 50X5 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 8 kg ***
8 Rura ze stali nierdzewnej 0H19N9 60,3X2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 12 m ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |