Proceeding: Dostawa ciągnika rolniczego / 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 02-08-2021 13:41:00
Placing offers : 12-08-2021 12:00:00
Offers opening : 12-08-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9559f-b6f9-79a6-cf4a-d70001e07988.pdf pdf 77.45 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 336.68 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis techniczny (parametry techniczne).doc doc 111 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.doc doc 52 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.pdf pdf 160.96 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.63 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.14 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.09 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.06 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.93 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.21 2021-08-02 13:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.8 2021-08-12 13:26:53 Public message
Informacja platforma.pdf pdf 41 2021-08-23 13:03:05 Public message

Announcements

2021-08-23 13:03 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja platforma [...].pdf

2021-08-12 13:26 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-12 13:20 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-12 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 500 000,00 zł net / 615 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320