Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSCK2.A.381.3.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy kompleksu budynków położonych przy ul. Grobla w Poznaniu

Deadlines:
Published : 30-07-2021 12:43:00
Placing offers : 16-08-2021 11:00:00
Offers opening : 16-08-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.78 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 505.67 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 362.54 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Koncepcja Architektoniczna.zip zip 10956.02 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx docx 85.8 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 27.42 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 308.12 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór protokołu z wizji lokalnej.pdf pdf 159.22 2021-07-30 12:43:00 Proceeding
Opinia konserwatorska.pdf pdf 3815.85 2021-08-10 11:55:58 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 11.08.2021 r..pdf pdf 238.91 2021-08-11 16:19:05 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie z dnia 11.08.2021 r..docx docx 331.71 2021-08-11 16:19:05 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianie z dnia 11.08.2021 r..pdf pdf 308.19 2021-08-11 16:19:05 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby.docx docx 39.96 2021-08-12 14:15:09 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.08.2021 r..pdf pdf 253.24 2021-08-13 15:25:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.76 2021-08-16 15:21:51 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 249.97 2021-08-17 15:11:56 Public message

Announcements

2021-08-17 15:11 Witold Meller Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-16 15:21 Witold Meller Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-16 11:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia bez prawa opcji zamierza przeznaczyć kwotę 750 000,00 zł brutto
2021-08-13 15:25 Witold Meller Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-08-12 14:15 Witold Meller Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na uzupełnieniu jej treści o załącznik nr 5, tj. o wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - plik pn. "Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby".

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

2021-08-11 16:19 Witold Meller Wyjaśnienia i zmiany SWZ.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

2021-08-10 11:55 Witold Meller Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na uzupełnieniu załącznika nr 2 do SWZ "Koncepcja architektoniczna" o opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu - plik pn. "Opinia koserwatorska"

Opinia konserwatorsk [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896