Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Doczyszczanie odpadów / 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 30-07-2021 10:06:00
Placing offers : 03-09-2021 12:00:00
Offers opening : 03-09-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS146-387716-pl.pdf pdf 116.79 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 412.7 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Zalącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 20.9 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.58 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.39 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.84 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.85 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.17 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Gotartów.pdf pdf 122.96 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa Gotartów.pdf pdf 210.12 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Gotartów.pdf pdf 119.04 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Gotartów.pdf pdf 98.05 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Gotartów.pdf pdf 116.18 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy - Gotartów.pdf pdf 44.44 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Umowa Julków.pdf pdf 209.51 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy Julków.pdf pdf 122.36 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Julków.pdf pdf 119.04 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Julków.pdf pdf 94.58 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Julków.pdf pdf 116.81 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy - Julków.pdf pdf 44.44 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
espd-request.xml xml 245.91 2021-07-30 10:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.58 2021-09-03 13:40:18 Public message
Unieważnienie - zadanie nr. 2 - platforma.pdf pdf 47.35 2021-09-27 08:14:50 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 43.15 2021-10-04 09:57:44 Public message

Announcements

2021-10-04 09:57 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-09-27 08:14 Małgorzata Podsiadła Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr. 2

Unieważnienie - zada [...].pdf

2021-09-03 13:40 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-03 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 698 192,50 zł net / 7 008 776,78 zł brutto, w tym na zadania:
- zadanie 1 - 3 315 312,00 zł net / 4 077 833,76 zł brutto,
- zadanie 2 - 2 382 880,50 zł net / 2 930 943, 02 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 860