Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/15-46rj/21 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. w ramach realizacji projektu pn.: „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-07-2021 09:50:00
Placing offers : 31-08-2021 09:00:00
Offers opening : 31-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz_251_15-46rj_21.doc doc 2064.5 2021-07-30 09:50:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_15-46rj_21.doc doc 183 2021-07-30 09:50:00 Proceeding
ogłoszenie_251_15-46rj_21.pdf pdf 380.07 2021-07-30 09:50:00 Proceeding
mod1_251_15-46rj_21.doc doc 2393.5 2021-08-25 12:47:02 Public message
mod1_251_15-46rj_21.pdf pdf 7902.53 2021-08-25 12:47:02 Public message
zmodyfikowane załączniki nr 2 i 8_251_15-46rj_21_po modyfikacji z dn.25.08.2021.doc doc 1671.5 2021-08-25 12:47:02 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_15-46rj_21.docx docx 12.42 2021-08-31 08:07:55 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_15-46rj_21.doc doc 49.5 2021-08-31 11:04:00 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_15-46rj_21.pdf pdf 367.94 2021-08-31 11:04:00 Public message
unieważnienie_6,7,8_251_15-46rj_21.doc doc 250.5 2021-09-07 12:40:19 Public message
unieważnienie_6,7,8_251_15-46rj_21.pdf pdf 397.02 2021-09-07 12:40:19 Public message
wynik_z.1-5,9-18_251_15-46rj_21.doc doc 904.5 2021-10-26 09:49:40 Public message
wynik_z.1-5,9-18_251_15-46rj_21.pdf pdf 1171.44 2021-10-26 09:49:40 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 408.98 2022-03-24 13:58:35 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_z.6,7,8.pdf pdf 139.37 2022-03-24 13:58:35 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_15-46rj_21.docx docx 12.42 2021-08-31 09:00:00 Public message

Announcements

2022-03-24 13:58 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-10-26 09:49 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

wynik_z.1-5,9-18_251 [...].doc

wynik_z.1-5,9-18_251 [...].pdf

2021-09-07 12:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o unieważnieniu nn postępowania w zakresie zadań: 6, 7, 8.

unieważnienie_6,7,8_ [...].doc

unieważnienie_6,7,8_ [...].pdf

2021-08-31 11:04 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-08-31 09:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-08-31 08:07 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-08-25 12:47 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz zmodyfikowanym Załącznikiem nr 8 do SWZ.

mod1_251_15-46rj_21. [...].doc

mod1_251_15-46rj_21. [...].pdf

zmodyfikowane załącz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2745