Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 29-07-2021 13:58:00
Placing offers : 09-08-2021 11:00:00
Offers opening : 09-08-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-MZK-2021-01-2-OGLOSZENIE.pdf pdf 110.37 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-SWZ-2021.pdf pdf 827.65 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-1-WYMAGANIA-JAKOSCIOWE.docx docx 19.27 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-2-FORMULARZ-OFERTOWY.docx docx 20.44 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-3-WZOR-UMOWY.pdf pdf 573.12 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-4-WYKAZ-DOSTAW.docx docx 18.26 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-5-OSWIADCZENIE.docx docx 19.67 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-6-KLAUZULA-RODO.pdf pdf 740.27 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-01-2-ZALACZNIK-7-GRUPA-KAPITALOWA.docx docx 19.98 2021-07-29 13:58:00 Proceeding
INFORMACJA-O-KWOCIE-W-679.pdf pdf 166.55 2021-08-09 11:13:40 Public message
ZP-MZK-2021-01-2-INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-ART-222-5.pdf pdf 623.66 2021-08-09 13:49:10 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 250.12 2021-08-16 11:08:31 Public message

Announcements

2021-08-16 11:08 Natalia Lisiecka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-08-09 13:49 Włodzimierz Tesz Informacja z otwarcia ofert

ZP-MZK-2021-01-2-INF [...].pdf

2021-08-09 11:13 Włodzimierz Tesz Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA-O-KWOCIE- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457