Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/09/2021 Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i akcesoriów komputerowych dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

Deadlines:
Published : 29-07-2021 11:48:00
Placing offers : 12-08-2021 10:00:00
Offers opening : 12-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00130725_01.pdf pdf 85.4 2021-07-29 11:48:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 5680.84 2021-07-29 11:48:00 Proceeding
SWZ_signed-sig.pdf pdf 835.36 2021-07-29 11:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania II_signed-sig.pdf pdf 978.26 2021-08-09 09:56:18 Public message
Odpowiedzi na pytania I_1_signed-sig.pdf pdf 964.22 2021-08-04 12:04:12 Public message
Zał 2a do SWZ - form cenowy - po modyfikacji.xlsx xlsx 199.62 2021-08-04 12:13:33 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ - po modyfikacji.pdf pdf 1478.24 2021-08-04 12:13:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.44 2021-08-09 11:11:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert_signed-sig.pdf pdf 968.55 2021-08-12 16:02:24 Public message
Wybór oferty-sig.pdf pdf 1031.88 2021-08-30 16:19:48 Public message
Unieważnienie postępowania na Open Nexus-sig.pdf pdf 624.43 2021-09-23 09:17:15 Public message

Announcements

2021-09-23 09:17 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
w załączniku publikujemy informację o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-08-30 16:19 Katarzyna Kalińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty-sig.pdf

2021-08-12 16:02 Katarzyna Kalińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 51 200,00 zł netto; 62 976,00 zł brutto
2021-08-09 11:11 Katarzyna Kalińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-09 09:56 Katarzyna Kalińska W załączniku odpowiedzi napytania oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-04 12:13 Katarzyna Kalińska Załączniki po modyfikacji.

Zał 2a do SWZ - form [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2021-08-04 12:04 Katarzyna Kalińska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 718