Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDC/02/2021 Dostawy pyłu cynkowego

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 22-07-2021 09:41:00
Placing offers : 02-08-2021 09:50:00
Offers opening : 02-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d94cdd-6dc4-ad6b-6e94-c30001e8567f-1 (Ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 72.58 2021-07-22 09:41:06 Proceeding
SWZ + Załączniki - Pył cynkowy.pdf pdf 678.42 2021-07-22 09:41:11 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 123.21 2021-08-02 09:11:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 129.5 2021-08-02 13:28:21 Public message
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 86.52 2021-08-11 14:21:08 Public message
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-.BES.pdf pdf 113.21 2021-08-12 10:51:41 Public message
08d97ce1-8f24-bd73-fe7c-080001c75975 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.05 2021-09-21 11:58:45 Public message

Announcements

2021-09-21 11:58 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d97ce1-8f24-bd73-f [...].pdf

2021-08-12 10:51 Marta Malarczyk Sprostowanie do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie do info [...].pdf

2021-08-11 14:21 Marta Malarczyk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-02 13:28 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 09:11 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 451