Proceeding: KD.2601.3.2021 Modernizacja parteru, klatek schodowych w budynku PCEiKZ wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Magdalena Mach-Surowiec
Powiat Dąbrowski Department: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:35:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.zip zip 14004.45 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Dokumentacja - pozostałe prace.zip zip 487.45 2021-07-21 13:35:00 Criterion
STWiORB.7z 7z 585.15 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Przedmiar robót.pdf pdf 106.37 2021-07-21 13:35:00 Criterion
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.2 2021-07-21 13:35:00 Criterion
SWZ.pdf pdf 355.06 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 1 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 49.5 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenia wykonawcy.doc doc 41.5 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 2A do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 30 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 3 do SWZ grupa kapitałowa.doc doc 28.5 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 4 do SWZ_projekt umowy.pdf pdf 676.78 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Załącznik Nr 5 do SWZ wykaz robót budowlanych oraz osób.doc doc 47 2021-07-21 13:35:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 584 2021-08-04 12:31:53 Public message
Rys.1 RZUT PARTERU.pdf pdf 135.53 2021-08-04 12:31:53 Public message
Rys.2 Schemat balustrad , schemat ścianek aluminiowych.pdf pdf 74.58 2021-08-04 12:31:53 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 304.77 2021-08-04 12:31:53 Public message
ogłoszenie o zmiane ogłoszenia.pdf pdf 40.46 2021-08-04 12:31:53 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 162.11 2021-08-09 10:43:21 Public message
ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 531.35 2021-08-19 14:41:33 Public message

Announcements

2021-08-19 14:41 Magdalena Mach-Surowiec Informacja i wyniku postępowania

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-08-09 10:43 Magdalena Mach-Surowiec Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-08-09 10:00 Buyer message 460 000,00 zł brutto
2021-08-04 12:31 Magdalena Mach-Surowiec Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonano zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
UWAGA !!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Rys.1 RZUT PARTERU.p [...].pdf

Rys.2 Schemat balust [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmiane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Dokumentacja budowa [...].zip

Dokumentacja - pozos [...].zip

STWiORB.7z

Przedmiar robót.pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SW [...].doc

Załącznik Nr 2 do SW [...].doc

Załącznik Nr 2A do S [...].doc

Załącznik Nr 3 do SW [...].doc

Załącznik Nr 4 do SW [...].pdf

Załącznik Nr 5 do SW [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460