Proceeding: 2021/BZP00118443/01 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Edmunda Bojanowskiego w Piaskach (znak sprawy: IZP.271.02.2021)

Witold Furmaniak
Gmina Piaski
Deadlines:
Published : 18-07-2021 17:31:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.51 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
02. SWZ BIP - ul. Bojanowskiego w Piaskach.pdf pdf 185.53 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do SWZ - oferta.pdf pdf 43.57 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.pdf pdf 112.4 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 63.68 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf pdf 59.5 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 50.69 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie.pdf pdf 64.41 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
09. Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa - wzór.pdf pdf 121.43 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
10. dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót.pdf pdf 5331.18 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
11. kosztorys ofertowy - Bojanowskiego.pdf pdf 193.69 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
12. kosztorys ofertowy - włączenie ul. Mikołaja Kopernika.pdf pdf 150.21 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
13. kosztorysy ofertowe - werrsja edytowalna.zip zip 18.59 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
14. przedmiar robót - Bojanowskiego.pdf pdf 230.88 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
15. przedmiar robót - włączenie ul. Mikołaja Kopernika.pdf pdf 165.84 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
16. STWiOR.pdf pdf 5327.44 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
17. Załączniki edytowalne.zip zip 119.46 2021-07-18 17:31:00 Proceeding
00. informacja z otwarcia - przebudowa drogi gminnej - ulicy Bojanowskiego w Piaskach.pdf pdf 83.78 2021-08-03 11:39:18 Public message
00. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ul. Bojanowskiego w Piaskach.pdf pdf 467.53 2021-08-24 10:37:29 Public message
000. ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 45.89 2021-09-01 09:41:40 Public message

Announcements

2021-09-01 09:41 Witold Furmaniak Informacja o wyniku postępowania

000. ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-08-24 10:37 Witold Furmaniak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

00. informacja o wyb [...].pdf

2021-08-03 11:39 Witold Furmaniak Informacja z otwarcia ofert

00. informacja z otw [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 300 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 448