Proceeding: PP/76/2021 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego dz. nr 251/54 w Szubinie, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/76/2021

Deadlines:
Published : 16-07-2021 13:49:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego dz. nr 251/54 w Szubinie, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane.


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 02.08.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego dz. nr 251/54 w Szubinie, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane.


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 332.34 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 30 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 47.5 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 17.46 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 355.49 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 18.03 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - PFU.pdf pdf 2269.85 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 40 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Uzgodnienia własnościowe do PFU.pdf pdf 1569.45 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 565.41 2021-07-16 13:49:00 Proceeding
2021-08-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 125.76 2021-08-05 09:45:23 Public message

Announcements

2021-08-05 09:45 Agata Budzyńska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2021-08-05 Zawiadomi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego dz. nr 251/54 w Szubinie, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)

The number of page views: 253