Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/03/2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych - w podziale na 8 części.

Deadlines:
Published : 16-07-2021 14:43:00
Placing offers : 23-08-2021 10:00:00
Offers opening : 23-08-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 15200.87 2021-07-16 14:43:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 969.9 2021-07-16 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.13 2021-07-16 14:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania I_2_signed-sig.pdf pdf 1185.73 2021-08-04 14:12:33 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz I form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 287.93 2021-08-04 14:12:33 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz II form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 176.99 2021-08-04 14:12:33 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz IV form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 115.22 2021-08-04 14:12:33 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz V form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 120.3 2021-08-04 14:12:33 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz VII form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 115.46 2021-08-04 14:12:33 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf pdf 2070.46 2021-08-04 14:12:33 Public message
Odpowiedzi na pytania II.zip zip 1409.74 2021-08-12 10:22:20 Public message
Zał nr 3a do SWZ cz I form cen - po modyfikacji III.xlsx xlsx 288.52 2021-08-16 15:16:38 Public message
Odpowiedzi na pytania III_signed-sig.pdf pdf 625.72 2021-08-16 15:16:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.59 2021-08-17 12:46:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 642.33 2021-08-24 08:56:47 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty część VIII Bio Rad-sig.pdf pdf 669.06 2021-09-01 09:11:02 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Life Technologies-sig.pdf pdf 668.02 2021-09-02 16:32:08 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty część I, III, IV, VI-sig.pdf pdf 968.88 2021-09-08 14:18:54 Public message
Unieważnienie część VII-sig.pdf pdf 838.49 2021-09-08 14:37:14 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_03_2021.pdf pdf 588.1 2021-08-23 10:00:00 Public message

Announcements

2021-09-08 14:37 Katarzyna Kalińska Informacja o unieważnieniu postępowania w części VII

Unieważnienie część [...].pdf

2021-09-08 14:18 Katarzyna Kalińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część: I, III, IV i VI.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-09-02 16:32 Mart Borowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części II

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-09-01 09:11 Katarzyna Kalińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części VIII

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-08-24 08:56 Katarzyna Kalińska W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-23 10:00 Buyer message W załączniku informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-08-17 12:46 Katarzyna Kalińska Publikacja "ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji".

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-16 15:16 Katarzyna Kalińska W załączniku przesyłam odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany formularz cenowy dla części I.

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-12 10:22 Katarzyna Kalińska Zamawiający w załączniku publikuje: odpowiedzi na pytania, zmodyfikowane dokumenty, informację o zmianie terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2021-08-04 14:12 Katarzyna Kalińska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania oraz dokumenty po modyfikacji.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Zał nr 3a do SWZ cz [...].xlsx

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1939