Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.14.2021 Wykonanie dokumentacji przebudowy mostów na rzece Łomżyczka

Jarosław Sulkowski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 16-07-2021 08:01:00
Placing offers : 27-07-2021 10:15:00
Offers opening : 27-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 6 Wykaz usług.doc doc 45.5 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 123.22 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 958.23 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 34.72 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.docx docx 18.67 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.36 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 4 Zobowiązanie podmiotu.docx docx 18.82 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadcz-grupa kapit..docx docx 18.52 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 7 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 8 Projekt umowy.pdf pdf 573.92 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
Zał. nr 9 Zdjęcia obiektów.7z 7z 1427.01 2021-07-16 08:01:00 Proceeding
informacj z otwarcia ofert.pdf pdf 149.52 2021-07-27 13:36:09 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.16 2021-07-27 13:36:09 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 208.81 2021-08-11 14:39:57 Public message
informacja o wyborze.docx docx 25.87 2021-08-11 14:39:57 Public message

Announcements

2021-08-11 14:39 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja w załączniku.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2021-07-27 13:36 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert. Informacja w załączeniu.

informacj z otwarcia [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2021-07-27 10:15 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 35 000,00 zł na sfinansowanie pierwszej części zamówienia i 15 000,00 zł na sfinansowanie drugiej części zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573