Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00113983/01 Zakup i dostawa leków i medykamentów (SA-381-8/21)

Deadlines:
Published : 14-07-2021 12:28:00
Placing offers : 29-07-2021 12:00:00
Offers opening : 29-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 196.15 2021-07-14 12:28:00 Proceeding
SWZ - leki +żywienie pozajelitowe 2021-8.doc doc 563 2021-07-14 12:28:00 Proceeding
Zał. nr 3 - OPZ Leki i medykamenty 2021 świat.xls xls 67 2021-07-14 12:28:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1403.87 2021-07-20 13:49:11 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 492.54 2021-07-26 10:32:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 35.17 2021-07-26 10:36:41 Public message
SWZ - leki +żywienie pozajelitowe 2021-8.doc doc 564 2021-07-26 10:36:41 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 2063.46 2021-07-22 13:59:09 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 1781.67 2021-07-30 09:41:20 Public message
zawiadonienie o wyborze - 8.pdf pdf 201.95 2021-08-10 11:33:58 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 165.26 2021-07-29 12:00:00 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 165.26 2021-07-29 12:00:00 Public message

Announcements

2021-08-10 11:33 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu pakietów

zawiadonienie o wybo [...].pdf

2021-07-30 09:41 Ewelina Zawiska W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-07-29 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 524 893,82 zł netto. Kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety znajdują się w załączniku.

Ceny pakietów.pdf

Ceny pakietów.pdf

2021-07-26 10:36 Ewelina Zawiska W załączeniu zmiana ogłoszenia i zmodyfikowana SWZ. Zmianie ulega termin składania ofert tj. z dnia 27.07.2021r. godz. 12:00 na dzień 29.07.2021r. godz.12:00, termin otwarcia na dzień 29.07.2021r. godz.12:15 oraz termin związania ofertą zostaje zmieniony na 27.08.2021r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - leki +żywienie [...].doc

2021-07-26 10:32 Ewelina Zawiska W załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-22 13:59 Ewelina Zawiska W załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-20 13:49 Ewelina Zawiska W załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642