Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PLAON/WR/02/2021 DOSTAWA ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH, OPATRUNKOWYCH I POMOCNICZYCH

Deadlines:
Published : 12-07-2021 19:46:00
Placing offers : 20-07-2021 12:00:00
Offers opening : 20-07-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


WSKAZÓWKA: Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 673 52 35  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe na artykuły jednorazowe, opatrunkowe i pomocnicze.PDF PDF 331.13 2021-07-12 19:46:00 Proceeding
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.doc doc 43 2021-07-12 19:46:00 Proceeding
Zalącznik 3 - Wzór umowy.docx docx 50.48 2021-07-12 19:46:00 Proceeding
Załącznik 2 - Kosztorys ofertowy część 1..xls xls 60 2021-07-12 19:46:00 Subject of the order
Załącznik 2 - Kosztorys ofertowy część 2.xls xls 49 2021-07-12 19:46:00 Subject of the order
Załącznik 2 - Kosztorys ofertowy część 3..xls xls 54 2021-07-12 19:46:00 Subject of the order
Odpowiedzi na pytania I.PDF PDF 139.4 2021-07-15 15:24:28 Public message
Odpowiedzi na pytania do części 3 (środki opatrunkowe) i projektu umowy.PDF PDF 170.96 2021-07-15 16:52:07 Public message
Odpowiedzi na pytania do części 1, 2 i 3.TIF TIF 1062.19 2021-07-16 11:54:04 Public message
Zestawienie ofert z 20.07.2021 r.PDF PDF 80.61 2021-07-20 20:16:46 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 90.11 2021-07-22 11:46:36 Public message

Announcements

2021-07-22 11:46 Lidia Rokicka Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-07-20 20:16 Lidia Rokicka Zestawienie złożonych ofert do 20.07.2021 r. do godz. 12.00

Zestawienie ofert z [...].PDF

2021-07-16 11:54 Lidia Rokicka W załączeniu odpowiedzi na wystosowane pytania.
Pozdrawiam,
Lidia Rokicka

Odpowiedzi na pytani [...].TIF

2021-07-15 16:52 Lidia Rokicka Odpowiedzi na pytania do środków opatrunkowych - część 3 i do projektu umowy.

Odpowiedzi na pytani [...].PDF

2021-07-15 15:24 Lidia Rokicka W załączeniu odpowiedzi do części 1 i 3.

Odpowiedzi na pytani [...].PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ARTYKUŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - CZĘŚĆ 1 Proszę o podanie cen jednostkowych w załączniku nr 2 część 1

Załącznik 2 - Koszto [...].xls

1 delivery - (0)
2 ARTYKUŁY POMOCNICZE - CZĘŚĆ 2 Proszę o podanie cen jednostkowych w załączniku nr 2 część 2

Załącznik 2 - Koszto [...].xls

1 delivery - (0)
3 ARTYKUŁY OPATRUNKOWE - CZĘŚĆ 3 Proszę o podanie cen jednostkowych w załączniku nr 2 część 3

Załącznik 2 - Koszto [...].xls

1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy. Proszę potwierdzić lub zaproponować w miesiącach. (0)
6 FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 Attachment required (0)
7 KRS LUB CEIDG - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy każdego z nich. Attachment required (0)

The number of page views: 360