Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.10.21 Dostawa odczynników do immunodiagnostyki

Deadlines:
Published : 09-07-2021 14:03:00
Placing offers : 16-08-2021 11:00:00
Offers opening : 16-08-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.10.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 47.5 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 44.5 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 205.5 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.doc doc 29.5 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 46 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 102 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz war_techn_jakość.doc doc 58 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 43 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_SWZ.doc doc 284.5 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
251.10.21_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.29 2021-07-09 14:03:00 Proceeding
SZP.251.10.21_Pytania i Odpowiedzi nr 1.doc doc 49.5 2021-08-09 13:00:32 Public message
251.10.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianach.doc doc 96.5 2021-08-09 13:00:32 Public message
251.10.21_Zmiana nr 1 SWZ.doc doc 138 2021-08-11 14:14:31 Public message
251.10.21_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 65.51 2021-08-13 10:51:19 Public message
SZP.251.10.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 27 2021-08-17 10:48:35 Public message
251.10.21_Wynik.doc doc 75 2021-08-24 12:17:31 Public message

Announcements

2021-08-24 12:17 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania Z poważaniem Marcin Rzepecki

251.10.21_Wynik.doc

2021-08-17 10:48 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu Informacja z otwarcia ofert
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

SZP.251.10.21_Inform [...].xls

2021-08-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Razem: netto 968 761,59 zł brutto 1 036 762,51 zł
2021-08-13 10:51 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.10.21_Ogłoszenie [...].pdf

2021-08-11 14:14 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu zmiana SWZ.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki

251.10.21_Zmiana nr [...].doc

2021-08-09 13:00 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Pytania i Odpowiedzi nr 1" oraz "Projekt umowy po zmianach".

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.10.21_Pytani [...].doc

251.10.21_Załącznik [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838